Pomiary zanieczyszczenia powietrza w Kowalu

Oczekiwanie na dane z airqlab.pl...
Ponowienie próby za 20 s.
Projekt hobbystyczny.
Dane pomiarów pochodzą z airqlab.pl.
ignacy_kopec [na] protonmail [kropka] ch